ورود به وبسايتخانهتاريخچهدرباره مامحصولاتگواهي نامه هانمايشگاهارتباط با ما
       
       

 

دوره هاي آموزشي شركت ابزار پيام

شركت ابزار پيام آمادگي خود را براي برگزاري كلاسهاي آموزش ابزارشناسي توسط مربيان آموزش ديده آلمان اعلام مي دارد. لازم به ذكر است در انتهاي دوره و در صورت كسب امتياز قبولي ، گواهينامه اتمام اين دوره از طرف شركت JD آلمان براي شركت كنندگان صادر خواهد شد.

 

       
www.PayamTools.com
 

© Copyright by Abzar Payam Niroomand Company .. www.PayamTools.com .. 2009 - 2010 .. Design by A.vazirian.S .. www.PaperArt.ir